Gemiler Uncategorized

TÜRKİYE’NİN İLK LİKİT PETROL GAZI TANKERİ AYGAZ

1960 yılların başlarına kadar Türkiye’de mutfaklarımızda yemek yapmak için Pompalı Gaz Ocağı ile Fitilli Gaz Ocağı kullanılırdı. Mutfaklardaki gaz ocaklarını yakmak başlı başına yakmak bir işti. Gaz Ocağının yuvarlak başlığının etrafında ispirto dökmek için açık haznesi vardı. Buraya ispirto dökülür yanan ispirto ile başlık ısıtılarak yakılırdı. Yukarıya yeterli gaz gelmesi içinde Gaz ocağının altında bulunan …

Uncategorized

İZMİR’Lİ BİR ARMATÖR AVNİ NURİ MESERRETÇİOĞLU 13 MAYIS 1912 -29 NİSAN 1989

Avni Nuri Meserretcioğlu 5 Mayıs 1328 (23 Mayıs 1912, Perşembe) İzmir, Kemalpaşa doğmuştur. Babası Meserretçizâde Ali Nuri Bey, annesi Çerkez asıllı Bahriye Dürnev Hanım’dı. Babası Ali Nuri Bey’in İzmir’de muhtelif mümessilliklerin yanı sıra İzmir Kemalpaşa’da. Çiftliklerinde yetiştirdikleri ürünleri ihraç ederlerdi. Bunlar arasında çok değerli şaraplık üzüm bağlarını bulunmakta idi. Aynı zamanda Kemeraltı’nda Meserret adını verdiği …

Uncategorized

TÜRK DENİZCİLİĞİ’NİN GELİŞMESİNE ÖNCÜLÜK EDENLER

Cumhuriyetimizin ilan edildiği 1923 yılında Küçük Hizmet Tekneleri, İstimbotlar, çatanalar, şehirhatlarında çalışan vapurlar. İrili ufaklı Yolcu ve yük gemileri olmak toplam 271 adet deniz vasıtamız mevcuttu.  Bunlar içinde Küçük Hizmet Tekneleri, İstimbotlar, çatanalar, şehirhatlarında çalışan vapurları çıkartırsanız geriye kalan 3492 safi tonluk 88 gemi ile girmiştir. Bu gemilerin büyük bir kısmı ise tamamıyla yıpranmış ve …

Uncategorized

KADIKÖY-HAYDARPAŞA İSKELELERİ VE KADIKÖY VAPURU

İstanbul halkının günlük yaşamında Galata Köprüsü’nün daima önemli bir yeri olmuştur. Nedeni Köprü’nün yalnız Galata ile Eminönü’nü birbirine bağlanması değil, geçmiş dönemde aynı zamanda Haydarpaşa ve Kadıköy’e Boğaziçi köylerine, Haliç kıyılarına, Adalar’dan Moda’dan ta İzmit Körfezi İskelelerine, geçm Yeşilköy’den Bakırköy’e çalışan vapurların hepsinin de Galata Köprüsündeki İskelelerden Hareket etmesiydi.               1912 yılında Ahşap olan Galat …

Yazılarım

KAPTAN SEDEF ESRA ULUTÜRK DİNÇ VE TÜRK DENİZCİLİĞİNDE KADIN KAPTANLAR

Yıl 1999… TC Devletine ait, Türk bayrağını Uluslararası sularda dalgalandıran Türkiye Denizcilik İşletmeleri yolcu gemilerinde ilk kez bir Türk Kadın Kaptan görevlendirilerek,  bir ilke ve tabuların yıkılmasına imza atmıştır.. 1999 yılında, o zaman çalıştığım Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş Denizyolları İşletmesine Kadın Kaptan alındığı söylendiği zaman çok şaşırmıştık, çünkü o zamana kadar gemilerde değil kadın kaptan; …

Uncategorized

KADIKÖY VAPUR SEFERLERİ VE İSKELELERİ

1828 Tarihinde zamanın padişahı Sultan II Mahmed’a hediye edilmek üzere satın alınan ve Kaptan Kelly yönetiminde 20 Mayıs 1828 tarihinde SWİFT buharlı bir geminin İstanbul’a gelmesi ile yurdumuz denizciliğinde yeni bir dönem başladı.             İstanbul’a gelen yalnız pruva direğinde yelken donanımı bulunan uzun siyah bacasından duman çıkartarak ve her iki yanında bulunan çarkları döndürerek yol …

Yazılarım

AKSU-GÜNEYSU-TARI

Nurşen GÜRBOĞA ve Murat KORALTÜRK ’ün İKTİSADİ DEVLETÇİLİK, ŞİLEPÇİLİĞİN GELİŞMESİ VE SOSYETE ŞİLEP T.A.Ş.’NİN KURULUŞU adlı makalelerinde 1920’lerde ve 1930’larda görece büyüyen ticaret filosu, az sermaye yatırılarak alınmış yaşlı ve bu nedenle birçoğu sigorta şirketlerince sigortalanmak dahi istenmeyen gemilerden oluşmaktaydı. Yine bu gemilerin çoğu klaslı ve sigortalı olmadıklarından yabancı limanlara girememekteydiler. Bu gemilerin çalışmak için …

Yazılarım

ŞEHİRHATLARI İŞLETMESİ TAŞINAN YOLCU VE ARAÇ LAR

YILLAR HATLAR SEFER ADEDİ YOLCU ADEDİ 1951 Marmara Hattı 0 25.050.505 1951 Boğaziçi Hattı 0 20.533.638 1951 Haliç Hattı 0 7.586.379 1951 İzmit Körfez Hattı 0 1.218.121 1951 TOPLAM 0 54.388.643 1952 Marmara Hattı 0 27.696.333 1952 Boğaziçi Hattı 0 22.564.136 1952 Haliç Hattı 0 8.721.520 1952 İzmit Körfez Hattı 0 1.082.010 1952 TOPLAM 0 …

Yazılarım

Marshall Planı ve Denizcilik

Cumhuriyet’in ilân edildiği 1923 yılında Limanlardaki küçük hizmet tekneleri, istimbotlar, çatanalar dâhil, tüm şehir hattı vapurları, irili ufaklı yolcu ve yük gemileri, olmak üzere 271 adetti. Tonaj olarak toplam 48.000 gros tondu.  Bu 271 geminin 32 adeti Türkiye Seyr-i İdaresi’ne 27 adeti Şirket-i Hayriye’ye 16 adeti ise Haliç Şirketine aitti. Tonajında yarısından fazlası bu şirketlere …

Yazılarım

AĞLAMA ÇOCUK GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin merkezi olan İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Tarafından fethedildikten sonra stratejik konumu dikkate alınarak Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun büyümesi ile de önemli bir yönetim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Doğu meselesinin çözümlenmesinde Batılılarca düğüm noktası kabul edilen İstanbul şehri Batılı Devletlerin her zaman ilgisini çekmiştir. I.Dünya savaşında yenilen …