Gösterilen: 71 - 71 71 Sonuçlar
Yazılarım

BAKIR – KROM – DEMİR

Ülkemizde Deniz Ticaretinin başlaması ile kamu sektöründe Yolcu ve eşya nakliyatı Miks yani hem yolcu hem de yük taşıyan karma gemilerle yapıla gelmişti. 1936 yılında yük taşımacılığını bir düzene koymak amacıyla Türkiye İş Bankası, Denizyolları ve Etibank’ın katılımlarıyla üç milyon lira sermayeyle Sosyete Şilepcilik T.A.Ş adıyla bir denizcilik şirketi kuruldu. Bu şirket İngiltere’den üç adet …