Yıl 1963 aylardan Ağustos günlerden de 19 Pazartesi Denizcilik Bankası T.A.O ve Denizyolları İşletmesinde yeni bir haftanın ilk günü; yüksek sezonda olması nedeniyle tüm gemiler seferde yöneticiler sabah gemilerin pozisyonlarına bakılıyor. Sabah kalkacak gemiler kalkacakları rıhtımda yolcularını alıyor seferde olan gemiler ise  rotaların da ilerlemekte  Her şey normal haftanın ilk günü diğer günler gibi geçiyor ve mesai sona eriyor çalışanlar evlerine giderken nöbetçiler ise nöbet yerlerine Genel Müdürlük binasının 6.katında buluna Telsiz İstasyonunda görevli bulunan görevli  19,08 Adana gemisinden gelen Telsiz telgrafı deşifre edince irkiliyor ve yazdıklarını tekrar tekrar okuyor Telgraf şöyle başlıyor “Çok muhterem ve sevgili kaptanımız Sıtkı Beler 19/08/1963 günü saat 18.25’de ani olarak gelen anfektusten Allahın rahmetine kavuşmuştur. Hepimize baş sağlığı diler emirlerinize intizar ederiz Adana “ Telgrafı alan görevli telgrafı hemen nöbetçi Müdür’e götürüyor Nöbetçi Müdür okuduklarına inanamıyor Adana gemisinden tekrar tekrar teyit istiyor gelen cevap hep aynıdır. Kaptan Mehmet Sıtkı Beler hakkın rahmetine kavuşmuştur. Nöbetçi Müdür hemen Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve İşletme Müdürüne haber verir. Tüm üst yöneticiler ve Denizyollarının yetkilileri hemen görevleri başına dönüyorlar.  Verilen ilk emir Süvarinin vefatı nedeniyle I.Vadiye Zabiti’nin Geminin Sevk ve İdaresini ele almasıdır. Cenazenin yurda getirilmesi içinde hemen çalışmalara başlanıyor. Adana gemsinde bulunan Kaptan Mehmet Sıtkı Beler’in naaşı Cenova limanında gemiden indirilecek Cenova Acentesi aracılığı ile bir hastanenin morguna kaldırılarak gerekli tıpbi ve adli işlemlerin yapılmasını müteakip Cenova’ya gelecek olan Akdeniz gemisine verilerek İstanbul’a getirilmesi kararlaştırılır.

            Kaptan Sıtkı Beler için Adana gemisi doktoru Ali Sırrı Ulaş ile gemide yolculuk eden İsrael vatandaşı Doktor Davit Keller ve Gemi I.Vardiye Zabiti’nin tuttuğu raporda şunlar yazıyordu.  “ Adana Kaptanı Sıtkı Beler’in  saat 17.33’de yapılan  muayenesinde Sol kol şiddetli ağrısı aynı taraf göğsüne intişarıyle nefes ve nabız 78 gayri müntezamdır.Saat 17.43’de ikici bir akseni üzerinde bir C.C.küp heparin adaleden yavaş yavaş yapıldı. Saat 18.05 de effarları  sıklaşmasıyla davetle hazır bulunan İsrael doktoru David Keller tarafından yapılan iki üvil Kamfreye rağmen 18.20’de teneffüs ve kalp durdu. Göz refleksleri zayi oldu. Her iki doktorunda fenni kansatiyle Anjin pekterisli şiddetli ağrıları ile gelen sık nöbetlerden infakrstüsten ölmüş olduğunu iş bu birlik rapor tanzim edilerek imza edilmiştir.

            Güverte Baş Enspektörlüğü’nün olay ile ilgili olarak yazdığı yazıda ; “ İşletmemiz filosunun en kıymetli elamanlarından Adana Gemisi’nin kaptanı  1814 sicil sayılı Sıtkı Beler kumandasının uhdesinde bulunduğu geminin İstanbul’dan  hareket ettiği 6 numaralı Hayfa – Barselona seferinde, 18.08.1963 tarihinde Hayfa’dan kalktıktan sonra seyre devamı sırasında 19.08.1963 günü saat 18.35’de vefat etmiş emir ile kumandası kendisine geçmiş olan gemi I.Zabiti tarafından cenaze, gemide gerekli şekilde tahtı muhafaza altına alındığı gibi İşletme ile yapılan telsiz muhaberesine istinaden de Cenova’da acente kanalı ile tertiplenmiş bulunan hastaneye nakil ve orada muktazi tahnit bir ikmal Cenova Limanına gelen ilk gelen Akdeniz vapuruna verilmek suretiyle 27.08.1963 günü yurda getirilmiş ve 28.08.1963 günü de Feriköy Kabristanında tahsis edilen kabrine defnedilmiştir. İbaresi yer almaktadır.

            Kaptan Mehmet Sıtkı Beler 1319-1321(1903-1905) tarihinde İstanbul’da doğdu. Baba Adı Tansin Anne adı Melek’tir.1336-1337 (1920-1921 ) ders yılında Tüccar Kaptan ve Makinist Mektebi Alisi‘nden mezun olmuş. 1 Şubat 1340 (1924) tarihinde Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi’ne ait Zonguldak Vapuruna mülazım kaptan olarak atanmıştır. sonra Akdeniz vapurunda görevli iken 31 Teşrinievvel 1341 tarihinde Askerlik görevini yapmak üzere ayrılır Sağlık durumunun elverişsizliği nedeniyle Subay namzedi ile gittiği askerlikten dokuz ay sonra terhis olur ve 04.08.1926 tarihinde vazifesine tekrar döner Akdeniz gemisindeki dördüncülüğünden 15.05.1927 tarihinde Konya Vapuru’na Üçüncü Kaptan olarak atanır. İzmir vapurundaki görevinden sonra 07.07.1933 tarihinde Çanakkale vapurunda ikinci kaptanlığa atanır.21.05.1936 tarihinde kuruluştan ayrılır İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tahmil Tahliye Şubesine geçer buradaki görevi 26.12.1941 tarihinde kadar sürdü tekrar Kuruluşa dönerek Gemi Kurtarma İşletmesi’ne ait Kilyos Kurtarma gemisine ikinçi kaptan olarak atanır.01.11.1943 tarihinde Denizyollarına döner gemilerde ikinci kaptan olarak çalışmaya başlar.08.12.1944 tarihinde Kaptan olur.

Tunç,Erzurum,Güneysu,Ordu,İskenderun,Çorum ve Adana vapurlarında çalışır. 1949 yılında Marshall Yardımı çerçevesinde Türkiye tarafından satın alınan altı gemiden biri olan Ordu gemisini Amerika Birleşik Devletlerinden İstanbul’a getirmiş ve uzun bir sürede süvariliğini yapmıştır. Kaptan Mehmet Sıtkı Beler Süvariliğinde çok başarılıdır. İtalya’da Kaçakçılarla girdiği mücadeleler neticesinde bir maaş tutarında ikramiye almıştır. Yolculara gösterdiği ilgi ve alaka nedeniyle İşletmeye hakkında olumlu birçok yazılar yazılmıştır. Yüksek Denizcilik Okulu Müdürü Hamit Ültan’ın Okulun Makine IV ve Güverte.3 öğrencileri ile öğretmenlerinin 10-23 Şubat 1961 tarihleri arasında Adana Vapuru ile şimali Akdeniz Hattında yaptıkları staj esnasında gösterdiği ilgi ve alaka Okulu adına teşekkür eden bir yazı göndermiştir. İsrail’li gazeteci Debora Namir İşletmeye gönderdiği 22 Kasım 1961 tarihli yazıda; “ Avrupa’dan henüz döndüm 19 Ekim 1961tarihinde Hayfa’dan hareket eden S/S ADANA vapurunda yaptığım fevkalade seyahati sizlere yazmayı kendime bir mecburiyet ettim. Gemilerinizin birinde geçen sene her ne kadar seyehat yaptımsa da hiçbir zaman böyle bir seyahate nail olmadım. Kaptan Bay Beler’in gösterdiği sıcak misafirperverliği ifade edecek bir kelime bulamıyorum. Kendisi kibarlıkta, anlayışta ve itimada  layık olma bakımından rastladığım en iyi kaptandır.Türk Denizcilerinin en yaşlı kaptanlarından biri olduğunu öğrendiğim Kaptan Beler nazik şahsiyet sahibi bir kimse olup kendisine şahsi teşekkürlerimi ifade etmek ve ADANA’da seyahat eden bütün yolcuların teşekkürlerini iblağ etmek isterim. Gelecek yaza ADANA ile veya başka bir gemi ile seyahat etmek fırsatına nail olabilirmiyim?  ve acaba bu yıl eğlendiğim kadar eğlenebilirmiyim? Kaptan Beler’e en iye selamlar.

Saygılarla “Altmış yıllık hayatının kırk’ı aşkın süresini denizde geçiren Kaptan Mehmet Sıtkı Beler gözlerini de çok sevdiği gemisinde ve denizde hizmet de kusur etmediği yolcularının içinde kapar yaptığı hizmetleri ile Kuruluşumuz gemilerini Akdeniz de tüm limanlarında yolcuların tercih etmesini sağlayarak gemilerimize olan talep nedeniyle Akdeniz’i adeta bir Türk gölü haline getirenler den biri olan  Kaptan Mehmet Sıtkı BELER’i rahmet ve minnetle anıyorum.

İlginizi Çekebilir

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir